tweedewereldoorlog

NSB (1931-1945)

NSB (1931-1945) De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland was een Nederlandse politieke partij die van 1931 tot 1945 heeft bestaan. De NSB was op nationaalsocialistische leest geschoeid en fungeerde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog als collaboratiepartij.

Kinderen van Duitse militairen

Kinderen van Duitse militairen 10.000 half-Duitse kinderen in Nederland. Kinderen die voortkwamen uit de relatie tussen Duitse militair en een Nederlandse vrouw en geboren tijdens/vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Oorlog in herinnering

Bombardement Rotterdam 1940

Bombardement Rotterdam 1940 Video afspelen Het bombardement op Rotterdam 14 mei 1940

70 jaar bevrijding Nederland

70 jaar bevrijding Nederland De Tweede Wereldoorlog staat centraal bij het herdenken op 4 mei én het vieren van de Bevrijding en vrijheid op 5 mei. Cruciale gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog vormen het fundament voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering.
 

Gesponsorde koppelingen

Rotterdam in WO II

Dodenherdenking & Bevrijding

Dodenherdenking & Bevrijding Dodenherdenking 4 mei en 5 mei Bevrijdingsdag

Kristallnacht

Kristallnacht De internationale gemeenschap reageerde geschokt en afkeurend. Door de Kristallnacht kwamen pro-nazi-bewegingen in Westerse landen in een negatief daglicht te staan, waarmee de steun aan deze bewegingen afnam.

Rol NS in de oorlog

Rol NS in de oorlog De Nederlandse Spoorwegen hebben omgerekend 2,5 miljoen euro verdiend aan de transporten van joden naar Kamp Westerbork en de Duitse grens. Voor elke rit stuurde het spoorbedrijf een factuur naar de nazi’s.

Kamp Westerbork

Kamp Westerbork Kamp Westerbork was gelegen op de Drentse heide bij Hooghalen en genoemd naar de toenmalige gemeente Westerbork waar het kamp in was gelegen.

Wie was Anne Frank?

Wie was Anne Frank? Anne Frank was een Joods meisje dat bekend is geworden door het dagboek dat ze schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen ze ondergedoken zat in Amsterdam. Zij stierf aan uitputting en/of vlektyfus in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Hongerwinter (1944/1945)

Hongerwinter (1944/1945) Dat was een winter in Nederland met een grote schaarste aan voedsel en brandstof aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Het leidde, met name in de steden van West-Nederland, tot hongersnood. Twintigduizend mensen kwamen er om door honger en kou.

Nederlands-Indië (1942-1945)

Nederlands-Indië (1942-1945) In januari 1942 landen Japanse troepen op Nederlands-Indië, dat twee maanden later moet capituleren. De Japanners zetten de Europese bevolking van Nederlands-Indië gevangen in kampen.

Atlantikwall bij Den Haag

Atlantikwall bij Den Haag Video afspelen De Atlantikwall (Nederlands: Atlantische wal) was een meer dan 5000 kilometer lange verdedigingslinie, die nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog in de bezette gebieden heeft aangelegd ter voorkoming van een geallieerde invasie.

Over de tweedewereldoorlog pagina

De Tweede Wereldoorlog Nederland was de samensmelting van een aantal aanvankelijk afzonderlijke militaire conflicten die van 1939 tot 1945 op wereldschaal werden uitgevochten tussen twee allianties: de asmogendheden en de geallieerden. In Europa vielen de Duitse troepen op 1 september 1939 Polen binnen. Dit leidde op 3 september 1939 tot een oorlogsverklaring aan Duitsland door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De meest dramatische uitbreiding van het conflict vond plaats op 22 juni 1941 met de Duitse aanval op de Sovjet-Unie. Desondanks kon de oorlog op dat moment nog steeds worden gezien als een Europese oorlog, los van de Japanse expansie in Oost-Azië. Dit veranderde toen op 7 december 1941 Japan de United States Pacific Fleet bij Pearl Harbor bombardeerde en de Verenigde Staten prompt aan Japan de oorlog verklaarden. Hitler verklaarde vier dagen later de Verenigde Staten de oorlog, formeel omdat Duitsland en Japan in 1936 het Anti-Kominternpact hadden gesloten, feitelijk omdat Amerika reeds lang materiële steun gaf aan de Britten. In maart 1941 was die steun geformaliseerd in de Leen- en Pachtwet. Er ontwikkelde zich een samenwerking tussen de Sovjet-Unie enerzijds en de Britten en Amerikanen anderzijds, die gekenmerkt werd door veel wederzijdse onwennigheid en wantrouwen, waarop door de Duitsers werd ingespeeld... Ook vindt u informatie over de Waffen SS concentratiekampen, NSDAP, Hitler, Stalin, Anne Frank, Nationale Herdenking, Holocaust, Shoa, Benito Mussolini, Pearl Harbor, films, boeken en meer!

Laatste update:
22 januari 2019

Over de beheerder

Hier vindt u veel informatie over de Tweede Wereldoorlog. Indien u een link suggestie heeft, of vragen of wilt adverteren kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen

Contact met de beheerder

Laatste forum berichten

Nieuws van Oorlogsbronnen

Nieuws Eerste Wereldoorlog

Nieuws Tweede Wereldoorlog

Nieuws Antisemitisme

Documentaires WO II